Fattig trøst i Paris – det angår oss alle

Terrorisert en hel by, et helt land, et helt folk. Hele Europa. Hele Verden! Alle er vi fortvilet


Fattig trøst i Paris!

Vi var i Paris forrige gange det smalt i den franske hovedstaden. Onsdag 7. januar 2015 vandret vi ubekymret nedover Champs Elysees. Hadde vært i Operaen kvelden før for å oppleve vår kjære venn Jørgen danse i Julie og Romeo med den svenske kongelige ballett. Jørgens tvillingsdøtre var i byen, fru Greta, mor og far,…


Annonse