22 millioner mennesker, det høres!

Kairo – med høy sikkerhetsklarering – 5 millioner mennesker pendler inn og ut hver dag!


Annonse