Utkant-Norge satser videre!

Smøla hatt en økning i antall innbyggere som bor i kommunen i kortere tidsrom – ferie og fritidsmarkedet er økende!


De deler sin hobby med turister og væringer

Gamle tradisjoner tas opp igjen – nå klukker det igjen i Været. Og det tar ikke lenger tid å lage mye øl enn lite øl – bare mer tid å tappe…


Noen må tørre å satse i utkants – Norge!

De har tatt ansvar, lokale krefter som bidrar til nyskaping og utvikling i lokalmiljøet. Til fryd og glede for feriefolket som har sine feriehus i distriktene.


Liebhaber; et skjær – et skip – en kaffebar

Liebhaber – en viktig lokalhistorie. En av de frekvente gjestene på kaffebaren forteller om en båt som ble tatt av stormen en dramatisk høstnatt i 1899 natta som har fått betegnelsen Titrannatta.


Norges varmeste utespel!

Jubileumsforestillingen «Fru Guri fra Edøy» ble en suksess med regi av Kristoffer Joner- Sylvia Salvesen som Guri og Helge Jordal som skald.


Annonse