Ni kilometer lang attraksjon for Oslo

Den nye havnepromenaden – ni kilometer merket gang- og sykkelvei fra Kongshavn i øst – til Frognerkilen i vest.


Annonse