Rolf Forsdahl: Neppe merkbart for reiseliv

Nattens uventede Trump-seier har slått ut på børser og valutakurser. Vi må vente at disse kurvene fortsatt vil preges av den usikkerheten som følger i Trumps fotspor. Men amerikanernes reiser til Norge vil neppe påvirkes på samme måte – i alle fall ikke foreløpig. Vår appetitt på reiser til USA kan imidlertid vise seg noe…


USA advarer amerikanere mot å reise til Europa i sommer

Dette begrunnes med økt terrorfare i forbindelse med turistsammenstimlinger generelt


Annonse