Første onsdag uten reisesider i VG

På topp hadde reiseredaksjonen opptil 10 faste medarbeidere. Nå legges redaksjonen ned og medarbeiderne får nye oppgaver


Annonse