Annonse

Foto: Wikipedia creative commons Aktuelt

Togruter på anbud – hvorfor ikke?

NSBs togtrafikk er for mange en del av vår samfunnsmessige arv, og ideen om å sette ruter ut på anbud vekker sterke reaksjoner hos mange. Det er to scenarier tanken fører til: Et sterkere og bedre NSB i konkurranse med private aktører, eller et utfasende NSB hvor private etter hvert overtar rutenettet. Uansett politiske forsikringer om det ene eller andre, vil det uansett være etterspørsel og økonomi som styrer utviklingen på sikt. Men tilbudet vi reisende vil oppleve, er ikke minst like mye styrt av Jernbaneverkets satsing: Uten bedre spor med større kapasitet og som tåler høyere hurtighet, kan det konkurreres så mye man vil på skinnegangen.

Man kommer ikke raskere fram til Larvik eller Trondhjem uten forbedringer på skinnegangen. Konkurransen vil stå om pris og service – greit nok, men skal tog bli et tydeligere innslag på persontransport-fronten, må frekvens opp og reisetid ned. Ruter på anbud kan være et skritt i den retningen.

Kommentarer

Annonse