Annonse

Forbruker

USA advarer amerikanere mot å reise til Europa i sommer

Det amerikanske utenriksdepartementet har nylig gått til det uvanlige skritt å utferdige en advarsel mot feriereiser til Europa i sommer.  Dette begrunnes med økt terrorfare i forbindelse med turistsammenstimlinger generelt, og EM i fotball og Tour de France. 

Utenriksmyndighetene i USA har ikke mottatt konkrete opplysninger  om terrorplaner, men sier at advarselen er grunnet på «summen av oppsamlede opplysninger».

Rolf Forsdahl sier til NyeReiselivsavisen at dette er nok et eksempel på amerikanernes manglende innsikt i europeiske forhold, og tendens til å bruke alt for enkle vurderingskriterier. «Om man mener fotball – EM er terrorutsatt, eller at overfylte strender på Mallorca er det, er det skjødesløst å antyde at opphold i f.eks  Tallinn eller et cruise med Hurtigruten utgjør noen fare i terrorsammenheng.» sier Forsdahl.

Kommentarer

Annonse