Om Oss
Lynx Communications AS  viderefører Reiselivsavisen, og er nå på lufta igjen under NyeReiselivsavisen.

Harald Bråthen er ansvarlig redaktør. Sentral medarbeider i utviklingen og drift av NyeReiselivsavisen er Rolf Forsdahl.

Vi inviterer og mottar innspill fra frilansere og sentrale aktører i reiselivsbransjen. Vi ser for oss en spennende utvikling i et område med uante muligheter for både å gå og reise nye veier.