Mercy Ships

Mercy Ships driver sykehusskip som leverer gratis kirurgi og andre medisinske tjenester til dem som har liten tilgang til trygge helsetjenester. Mercy Ships er en internasjonal organisasjon som de siste tre tiårene har samarbeidet med afrikanske land om å tilby medisinsk behandling, opplæring av lokale helsearbeidere og bidra til å styrke den medisinske infrastrukturen i landene. Hvert år jobber mer enn 3000 frivillige fagfolk fra over 60 land om bord på verdens to største ikke-statlige sykehusskip, Africa Mercy® og Global Mercy™. Fagfolk som kirurger, tannleger, sykepleiere, helsepedagoger, kokker og ingeniører gir av sin tid og kompetanse for å øke tilgangen til trygg kirurgisk, obstetrisk og anestesiologisk behandling.

Les mer om arbeidet til Mercy Ships på www.mercyships.org.

  • Apr 24, 2024

MSC-konsernet, MSC Foundation og Mercy Ships går sammen og forbereder byggingen av et helt nytt sykehusskip. Skipet vil ha plass til rundt 600 mennesker ombord, og skal tilby gratis kirurgi og opplæring til tusenvis av mennesker i Afrika hvert eneste år.