• May 15, 2024

På grensen mellom Nord-Dakota og Manitoba i Canada finner man International Peace Garden.