operationsmile.no
19 Mar
19Mar

Operation Smile i Norge: la oss jobbe sammen for å skape en verden der alle har tilgang til helsehjelp av kvalitet. Foto: Jorgen Hildebrandt

(Pressemelding) Operation Smile har nå etablert et kontor i Norge for å komme nærmere samarbeidspartnere og frivillige. Operation Smile har til nå operert og gitt helsehjelp til mer enn 400.000 barn, unge og voksne med leppe-kjeve- og ganespalte i 36 land, takket være det solide nettverket av flere tusen medisinske frivillige fra over 60 land – deriblant Norge. 

Selv med et allerede stort antall operasjoner utført, finnes det også et udekket behov for kirurgi. Ett av 800 barn som blir født har leppe-kjeve- og ganespalte, og det er mange familier som enten ikke har råd til å betale for nødvendig behandling eller som befinner seg i et område som mangler behandlingstilbud. 

Operation Smile underviser lokale kirurger og annet helsepersonell i byer og land hvor organisasjonen jobber. Målet på sikt er at lokale ressurser skal kunne behandle disse pasientene på en bærekraftig måte. 

I forbindelse med etableringen av Operation Smile i Norge, arrangerer vi i kveld en paneldebatt som har som mål å øke bevisstheten om globale helseutfordringer, helsemessig likestilling og engasjementet til Operation Smile, som er å operere barn, unge og voksne med leppe-kjeve- og ganespalte. 

Paneldeltakerne vil diskutere hvordan partnerskap med en organisasjon som Operation Smile kan bidra til dette. Det er behov for frivillige helsearbeidere, samarbeid med universiteter og høyskoler, kompetanseheving, og økonomisk støtte fra enkeltpersoner og fra bedrifter.

Dr. Bill Magee under en operasjon, ved institutt for rekonstruktiv kirurgi i Mexico, med lokale legestudenter som følger nøye med. Foto: Marc Ascher

For mer informasjon, besøk https://www.operationsmile.no

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.