ANTOR Norway
Tourspain
13 Jun
13Jun
Utkikk over Barcelona ved ved soloppgang

Utkikk over Barcelona (foto: F: Aleksandar Pasaric, Plexels).

(Pressemelding) Ifølge en undersøkelse i regi av FRONTUR, ankom mer enn 85 millioner turister Spania i 2023, noe som er ny rekord, godt over tallene fra før pandemien. Dataene i FRONTUR undersøkelsen er innsamlet gjennom direkte undersøkelser blant turistene når de er på flyplassen før avreise. 

Data kan også innhentes fra andre punkter for passering av grensen, slik som i havner og ved grensestasjoner på land. 

Vi antar at en slik undersøkelse benytter en komplisert, tidkrevende og kostbar metode. Dessuten kan det oppstå feil som følge av at utvalget ikke alltid er så representativt som ønskelig. 

Er det mulig å se for seg en annen,, raskere og mer umiddelbar metode som kan gi oss pålitelige resultater? Spanish National Statistics Institute tester nå ut en statistikk for å gi et raskt og detaljert estimat over antall utenlandske turister som besøker landet vårt. Hvordan kan dette oppnås? Faktisk ved å registrere signaler fra de reisendes egne mobiltelefoner som de har med seg. Disse signalene kan enten være aktive (når de mottar eller gjennomfører samtaler) eller passive i form av mobiltelefonenes signaler ved geolokalisering når de beveger seg mellom ulike sendestasjoner).

Denne statistikken foreslås ikke som et alternativ til FRONTUR undersøkelsen, men som en supplering. Trolig kan begge inkluderes i en felles statistikk i et mellomlangt tidsperspektiv.

Det er lett å forestille seg at det gjennom denne metoden er mulig å skaffe seg et bilde av situasjonen nesten «real time», ikke bare når det gjelder turistenes opprinnelsesland og geografiske spredning, men også å få omfattende kunnskaper om deres opptreden: hvordan de beveger seg, når de gjør dette, hvor lenge de oppholder seg på et bestemt sted etc.. Og det er viktig å forsikre om at informasjonen alltid blir presentert i en sammenstilt form og ikke knyttet til enkeltindivider. 

Om du har fulgt med så langt, lurer du kanskje på hvorvidt resultatene fra denne undersøkelsen skiller seg fra det som fremgår av FRONTUR tallene. Vel, ifølge denne undersøkelsen var antall ankomne turister 89,7 millioner, altså nesten 5 millioner mer enn i den klassiske undersøkelsen. Så nå er tiden inne for å finne ut mer om bakgrunnen for disse forskjellene. 

Les mer på https://www.spain.info/en/ 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.