Related
09 Apr
09Apr

(Pressmelding) Når nordmenn reiser til utlandet, er det i økende grad for å spise god mat, møte lokalbefolkningen og utforske reisemålets kultur og historie. Det viser en ny undersøkelse av nordmenns reisevaner. I tillegg er naturopplevelser høyt prioritert. Undersøkelsen viser også at venner og familie er den største inspirasjonen når ferien planlegges, etterfulgt av digitale kanaler og sosiale medier.

Spania, Hellas og Storbritannia er de tre destinasjonene med best image blant norske reisende.

Person med sekk på tur i skogen

Natur er fortsatt en viktig parameter for nordmenn når det kommer til å velge reisemål(fotokilde: Jake Melara, Unsplash)

En ny studie utført av fullservicebyrået Related viser at nordmenn i økende grad prioriterer matopplevelser og autentiske opplevelser på ferie. Samtidig er naturen fortsatt en viktig parameter når nordmenn velger reisemål.
«60 prosent av nordmenn angir matopplevelser som viktige når de skal velge reisemål. Dermed er det den viktigste faktoren. Andre viktige faktorer er storbyopplevelser (47,1 prosent), kulturelle og historiske opplevelser (41,4 prosent) og tid på stranden. Sistnevnte har 57,6 prosent angitt som viktig, noe som tilsvarer en økning på 5,5 prosent i forhold til 2021. «Generelt kan vi se en økende preferanse for det autentiske og lokale», forklarer Dennis Grauslund, som er Insights & Data Senior Executive i Related og ansvarlig for undersøkelsen.

Venner og familie er hovedkilden til reiseinspirasjon 

Ser man på hvor norske reisende finner inspirasjon til reisemålene sine, er venner og familie fortsatt den viktigste kilden.
«Hele 62,4 prosent av nordmenn henter reiseinspirasjon fra venner og familie, som dermed er den klart største inspirasjonskilden. Deretter følger nettkilder som søkemotorer, reisebyråer på nett, nettsteder for turoperatører, anmeldelsessider og sosiale medier som Facebook og Instagram», sier Dennis Grauslund

Spania, Hellas og Storbritannia har det beste imaget

I undersøkelsen ble de norske reisende også spurt om kunnskap om og inntrykk av 141 reisemål. Basert på disse svarene er det beregnet en liste over hvilke destinasjoner som har det beste imaget.
«Vi ser på hvor mange som kjenner til reisemålet, samt hva reisende synes om det. Hvor mange har vært der, og var opplevelsen deres positiv eller negativ? Og blant de som ikke har vært der ennå, hvor mange ønsker å besøke destinasjonen? Disse dataene kombineres via en algoritme som beregner en imageverdi», forklarer Dennis Grauslund, som kan avsløre følgende topp fem basert på algoritmen:
«Spania, Hellas, Storbritannia, Italia og Danmark har best image som reisemål blant norske reisende. Og Canada er den oversjøiske destinasjonen med best image - etterfulgt av Australia og Thailand», beretter han.
Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, kan du kontakte Dennis Grauslund på dgr@related.dk

Bord med kart over Sør-Amerika

Matopplevelser er viktigst for 59,84% av deltakerne, mens hovedinspirasjonen er familie og venner(fotokilde: Getty Images, Unsplash)

De 10 viktigste faktorene når du velger reisemål:

 1. Matopplevelser = 59,84%
 2. Å dra til stranden = 57,58%
 3. Besøke små og unike byer = 53,13%
 4. Storbyopplevelser = 47,08%
 5. Natur-/friluftsopplevelser = 42,71%
 6. Kulturelle og historiske opplevelser (museer, kulturelle og historiske steder) = 41,46%
 7. Shopping = 37,65%
 8. Muligheten til å forfølge reise-/kunstfotografering = 34,96%
 9. Å dra til fjell og villmark = 31,17%
 10. All inclusive overnattingsalternativer = 27,29%

Topp 10 kilder til reiseinspirasjon:

 1. Familie og venner = 62,4%
 2. Søkemotorer (Google, Bing..) = 49%
 3. Instagram = 43,8%
 4. Nettsider for anmeldelser (Tripadvisor, osv.) = 41%
 5. Nettbaserte reisebyråer = 40,6%
 6. Nettsteder for reiseselskaper (flyselskaper, hoteller, osv.) = 33,6%
 7. Reise-TV-programmer = 33%
 8. Facebook = 30,4%
 9. Youtube = 29,2%
 10. Livsstils- og reisemagasiner i trykt format = 25,4%

De 10 reisemålene med det beste imaget:

 1. Spania
 2. Hellas
 3. Storbritannia
 4. Italia
 5. Danmark
 6. Skottland
 7. Tyskland
 8. Portugal
 9. Island
 10. Irland

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Related blant et internasjonalt panel av forbrukere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Panelet består av over 200 000 tilfeldig utvalgte personer. Innsamlingen ble utført via internett som et selvutfylt spørreskjema.
Alle deltakerne har fylt 18 år. Til sammen deltok over 2000 personer i undersøkelsen, fordelt på 500 dansker, 500 svensker, 500 nordmenn og 500 finner. Datainnsamlingen ble gjennomført i midten av januar 2024.Dataene er vektet etter kjønn, alder og geografi, slik at sammensetningen av utvalget matematisk stemmer overens med fordelingen som finnes i de respektive befolkningene. 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.