MSC Foundation

MSC Foundation har hovedkontor i Genève i Sveits og er den filantropiske delen av MSC-konsernet. Stiftelsen ble grunnlagt av familien Aponte i 2018 og støtter formål innen miljøvern, samfunnsstøtte, utdanning og katastrofehjelp. Stiftelsens oppgave er å bruke MSCs globale rekkevidde og kunnskap om havet til å iverksette tiltak som bidrar til å beskytte og ta vare på planeten og menneskene som bor der.

Les mer om MSC Foundation på www.mscfoundation.org.

  • Apr 24, 2024

MSC-konsernet, MSC Foundation og Mercy Ships går sammen og forbereder byggingen av et helt nytt sykehusskip. Skipet vil ha plass til rundt 600 mennesker ombord, og skal tilby gratis kirurgi og opplæring til tusenvis av mennesker i Afrika hvert eneste år.