• Jul 4, 2024

Prosjektet vil blant annet innføre tiltak for fornybar energi, se på hvilke risikofaktorer som påvirker destinasjonen Birgi nå og i fremtiden.

  • Apr 4, 2024

Antall flyankomster har en økning på 24% fra året før.