DZT: Tysklands Nasjonale Turistkontor
11 Jun
11Jun

(Pressemelding) Tyskland tar en ledende posisjon i den internasjonale konkurransen og utnytter de ekstra mulighetene som ligger i bleisure-reiser. Bleisure-reiser kombinerer forretnings- og fritidsreiser og finnes i to hovedtyper: forretnings- eller gruppereiser som forlenges før eller etter et besøk, og forretningsreiser hvor venner og familie er med på reisen. 

Frankfurt am Main Skyline

Frankfurt am Main Skyline under Museumsuferfest (foto: F: Jens Wegener, ©GNTB).

Etter ferie- og fritidsreiser nærmer det internasjonale markedet for forretningsreiser seg sakte nivået fra før krisen i 2019. Vektingen av de enkelte markedssegmentene er imidlertid i ferd med å endre seg: MICE-reiser kommer seg raskere enn tradisjonelle forretningsreiser og vinner markedsandeler. Samtidig påvirker sosiale trender som balanse mellom arbeid og fritid og dynamiske endringer i arbeidslivet etterspørselen. Overlappingen mellom forretningsreiser og private reiser øker. Dette gir både muligheter og utfordringer for reiselivsaktørene.

Trender som «jobb fra hvor som helst» og collaborative working støtter konseptet av bleisure-reiser. Reiselivsnæringens svar på disse utfordringene kan også bidra effektivt til økt bærekraft - dette er konklusjonen i en fersk undersøkelse som IPK International har utført på oppdrag fra det tyske turistrådet (DZT) og German Convention Bureau (GCB).

Petra Hedorfer, administrerende direktør i DZT, forklarer: "Tyskland har tydelig bekreftet sin posisjon som ledende forretningsreisemål i den internasjonale konkurransen etter koronaviruset: Av de 117 millioner internasjonale forretningsreisene som ble foretatt på verdensbasis i 2023, gikk 13,5 millioner til Tyskland, noe som tilsvarer en markedsandel på 12 prosent. Mer enn en tredjedel av alle utenlandske forretningsreisende benyttet seg av muligheten til å kombinere forretningsreisen til Tyskland med et ferieopphold eller en ferie i 2023, noe som gjør Tyskland til det viktigste fritidsreisemålet i Europa i 2023 og nummer tre på verdensbasis (1. USA, 2. Mexico, 4. Frankrike, 5. Spania). Som en del av Stay Longer-initiativet fremmer DZT strategisk en forlengelse av internasjonale gjesters opphold i Tyskland for å redusere det relative økologiske fotavtrykket per reisedøgn."

Matthias Schultze, administrerende direktør i GCB, legger til: «Rundt en fjerdedel av fritidsreisene til Tyskland på verdensbasis er tradisjonelle forretningsreiser, og tre fjerdedeler er i MICE-segmentet. 43 prosent av kongressdeltakerne, 31 prosent av de reisende til møter/konferanser og 41 prosent av de besøkende på messer/utstillinger benytter seg av muligheten til å kombinere forretningsreisen til Tyskland med en ferie eller et privat opphold. Dette gir muligheter for ytterligere forretninger i den aktive markedsføringen av MICE-tilbud som inkluderer en privat reisekomponent."Bleisure-Reiser kan gi et betydelig bidrag til å forlenge oppholdet og dermed redusere det relative karbonfotavtrykket per reisedøgn. Forretningsreisende overnatter for eksempel i gjennomsnitt 6,7 netter i Tyskland - i BLeisure-sektoren er dette tallet 8,8 netter. Mer enn to tredjedeler av bleisure-reiser omfatter minst fire overnattinger.

Bleisure-Reiser kan gi et betydelig bidrag til å forlenge oppholdet og dermed redusere det relative karbonfotavtrykket per reisedøgn. Forretningsreisende overnatter for eksempel i gjennomsnitt 6,7 netter i Tyskland - i BLeisure-sektoren er dette tallet 8,8 netter. Mer enn to tredjedeler av bleisure-reiser omfatter minst fire overnattinger.

Også fra et økonomisk perspektiv er bleisure spesielt interessant. Med 1.767 EUR er kostnaden per person som reiser til Tyskland, betydelig høyere enn for forretningsreiser (1 432 euro). Dette skyldes først og fremst valget av overnattingssteder av høy kvalitet: 47 prosent av de fritidsreisende booker førsteklasses hoteller, 14 prosent mellomklassehoteller og bare to prosent rimelige overnattingssteder. I underkant av en tredjedel benytter seg av annen betalt innkvartering, og bare rundt sju prosent bor privat uten betaling.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.