MSC Cruises
20 Jun
20Jun
MSC Cruises-skip som seiler på havet

Bærekraft på åpent hav (foto: ©MSC Cruises).

(Pressemelding) Stadig flere velger cruise som feriealternativ, og i takt med denne veksten gjør cruisebransjen store fremskritt i arbeidet med å oppnå en bærekraftig industri. Dette til tross for store utfordringer, som å navigere i et komplekst regelverk i et globalt og heterogent marked. MSC Cruises leder an i mange deler av cruisebransjens innovasjoner, og i 2023 ble det tatt store og viktige skritt for å kunne tilby et mer miljømessig bærekraftig produkt som bidrar til en mer bærekraftig cruisebransje. MSC Cruises' mål er netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

Vi er fortsatt forpliktet til å nå målet om netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, i tråd med Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens strategi. Men vi kan ikke oppnå netto nullutslipp alene. Vi fortsetter å jobbe intensivt med partnere, skipsverft, teknologileverandører, drivstoffleverandører og mange andre. Vi har fortsatt mye å gjøre, men jeg er stolt avde fremskrittene vi gjør som bransje, sier Pierfrancesco Vago, styreleder i MSC Groups cruisedivisjon.

Eksempler på MSC Cruises' bærekraftstiltak i 2023: 

 • Flåtens karbonintensitet ble forbedret med 6,5 prosent sammenlignet med 2022, en reduksjon på 37,8 prosent siden 2008. Denne fremgangen gjør at MSC Cruises er i rute for å nå IMO-målet om 40 prosent reduksjon i karbonintensitet innen 2030.  
 • I løpet av året ble MSC Euribia, det andre skipet som drives av flytende naturgass (LNG), sjøsatt. Jomfruturen ble gjennomført med netto nullutslipp (GHG) fra Frankrike til Danmark. MSC Cruises fortsetter å investere i LNG som et midlertidig drivstoff på veien mot avkarbonisering av skipsfarten. Fossil LNG gir umiddelbare reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med konvensjonelt marint drivstoff og en direkte vei til fornybare alternativer som bio-LNG og syntetisk fornybar LNG.  
 • 44 nye landstrømtilkoblinger for MSC Cruises-skip i åtte havner i Norge, Tyskland, Storbritannia og Malta. Landstrøm spiller en viktig rolle i MSC Cruises' strategi for å redusere utslippene, ettersom skipene kan koble seg til havnenes strømnett ved kai og slå av skipsmotorene for å eliminere direkte utslipp mens de ligger i havn. Målet for 2024 er 220 tilkoblinger, og MSC Cruises har forpliktet seg til å bruke landstrøm i alle havner der det er tilgjengelig.  
 • Gjennom innovativ ferskvannshåndtering, kjent som avsalting, ble det produsert mer enn 6,4 millioner kubikkmeter ferskvann, noe som tilsvarer 87,2 prosent av flåtens vannbehov om bord. Mer effektiv bruk av vann resulterte i en reduksjon i vannforbruket om bord fra 226 liter per gjestedøgn  
 • Gjennom et samarbeid med NatureMetrics, som analyserte sjøvannsprøver fra tre skip ved hjelp av DNA-teknologi, ble mer enn 4 000 ulike dyrearter identifisert. Prosjektet har global rekkevidde, og dataene bidrar til eBioAtlas, et globalt program i regi av NatureMetrics og IUCN. 

MSC Cruises i korte trekk 2023:

 • 22 skip  
 • 4 081 393 gjester 
 • 385 ruter til 102 land i verden 
 • 2 150 utflukter i land 
 • 49 874 ansatte og 144 ulike nasjonaliteter representert
 • 18 866 nye besetningsmedlemmer ble ansatt  
 • I 2023 ble det innført tiltak for mannskapet, blant annet økte lønninger, bedre personalrotasjon og mer opplæring.  

Bærekraftsrapporten for 2023 er tilgjengelig i sin helhet her. 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.