Nærings- og Fiskeridepartementet
09 Feb
09Feb

(Pressemelding)Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv. Næringsministeren la i dag frem et veikart med en rekke tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål.

 

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer veikart for reiselivet. NFD/David Tvetene

– Reiselivet er viktig for Norge. Det er en fremtidsnæring, som gir arbeid til over 180 000 personer og bidrar til eksportinntekter, utvikling og spennende opplevelser. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Målet er at Norge skal bli verdens fremste bærekraftige reisemål. Vi skal jobbe sammen for å øke verdiskapingen, redusere klima- og miljøavtrykket, skape flere helårsarbeidsplasser og sette Norge på verdenskartet,  sier næringsminister Jan Christian Vestre. Veikartet er løypemelding og statusrapport for regjeringens satsinger på reiselivsnæringen. Det sikter seg inn på tre innsatsområder, og viser bredden i regjeringens tilsammen 43 tiltak og prosesser for næringen. Tiltakene spenner fra lokale besøksbidrag til en nasjonal godkjenningsordning for guider.– Norge er kjent for sine spektakulære naturopplevelser og unike kulturarv. Med veikartet ønsker vi å utnytte dette potensialet enda bedre, og samtidig sikre at vi tar vare på verdiene som gjør oss attraktive. Vi må utvikle reiselivet sammen med næringen på en måte som er bærekraftig for både lokalbefolkningen og de tilreisende, sier Vestre.

Flere turister enn noen gang

Reiselivet ble hardt rammet av pandemien. Men nå er turistene tilbake. Tall fra SSB viser at det i fjor kom flere utenlandske turister til Norge enn noen gang tidligere.Turistene er dessuten mer opptatt av bærekraft enn før. Fire av ti tok hensyn til natur og klima da de planla sommerferien til Norge, viser en ny undersøkelse fra Innovasjon Norge.– Det er spennende nyheter, og et signal om at vi må utvikle produkter og tjenester som møter forventningene til miljøbevisste turister. Her opplever jeg at reiselivsaktørene er langt fremme i skoene, sier næringsminister Vestre.Regjeringen er opptatt av å legge til rette for utviklingen av reisemål som både er attraktive og tar vare på natur og lokalsamfunn.– En bærekraftig tilnærming til reiselivet handler både om å redusere klima- og miljøavtrykket og å skape verdier og muligheter for lokalsamfunnene. Gjennom for eksempel pilotprosjekter for besøksbidrag er ambisjonen vår å styrke lokalsamfunnenes evne til å ta vare på naturen og bevare sine unike kvaliteter, sier han.Regjeringen har skissert en løsning for lokale besøksbidrag, der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

Godkjenningsordning for guider

En av ambisjonene fra Hurdalsplattformen er å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for guider.– Guidene er ofte turistenes første møte med våre prominente fjell og majestetiske fjorder. En nasjonal godkjenningsordning vil kunne bidra til å heve kvaliteten på opplevelsene, samtidig som vi øker sikkerheten og styrker profesjonaliteten i yrket, sier Vestre. Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget et forslag til en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere. Forslaget er utviklet i samarbeid med friluftsorganisasjonene, og er for tiden til vurdering i departementet.

Bedre internasjonal markedsføring

På oppdrag fra regjeringen gjør Innovasjon Norge en viktig innsats for å markedsføre Norge som reisemål ute i verden.– Det siste året har de laget en samhandlingsmodell for å bli en bedre medspiller for næringen. Jeg er sikker på at det kommer til å styrke den internasjonale markedsføringen av Norge. Så passer det som hånd i hanske med at reiselivet er pekt ut til å være den femte strategiske eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge Eksporterer, med mål om å øke eksporten utenom olje- og gass med femti prosent, sier Vestre. Nasjonalt eksportråd jobber med et forslag som skal bidra til å styrke næringens internasjonale konkurransekraft. Forslaget leveres til departementet i løpet av våren 2024. Næringsministeren er tydelig på at regjeringen vil fortsette å inkludere næringslivet i oppfølgingen av tiltakene i veikartet. – Jeg opplever at vi har god dialog med reiselivsaktørene. Vi vil fortsette det gode samarbeidet for å styrke reiselivsnæringen og gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål, sier han.

De tre innsatsområdene

Innsatsområdene handler om hvordan vi best kan legge til rette for å: 

  1. Utvikle lønnsomme produkter og et stadig mer attraktivt reiselivstilbud i Norge.
  2.  Utvikle norske reisemål i en mer bærekraftig retning. 
  3. Utvikle det internasjonale markedsarbeidet på en strategisk måte, i tråd med våre ambisjoner for norsk reiseliv.

Les mer om veikartet på regjeringen.no 

Last ned veikartet her 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.