NIV
14 Feb
14Feb

(Pressemelding) Norske Idrettsleder-Veteraners (NIV) har tildelt NRKs Kim Peder Rismyhr NIVs Sportsjournalistpris for 2023. Prisen på 15.000,- kroner, en plakett og blomster, ble overrakt av NIVs leder Tove Strand på foreningens årsmøte13. februar i år.

Kim Peder Rismyhr (t.v) på innspillingen av "Hodet i klemme"

I NIVs bestemmelser for Sportsjournalistprisen heter det: «Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for utviklingen av journalistikken innenfor idrettsområdet.» Med dette som bakgrunn innstilte juryen bestående av Karen-Marie Ellefsen Cato Zahl-Pedersen, Per Rune Eknes og Harald Bråthen, enstemmig Kim Peder Rismyhr til å motta Sportsjournalistprisen for 2023.

Kim Peder har laget programserien «Hodet i klemme», om en idrett –brytesporten - der han fokuserer på bryterne, trenerne og et miljø som var ukjent for de fleste – også innen idretten. Han har levendegjort sporten i hele sin bredde med sterkt fokus på kampene og livet både på og utenfor brytematta. Med seire og nederlag. Tårer, smil. Latter og glede. Bryterne er blitt kjendiser og kjæledegger for et helt folk. De er «gjenbrukt» i populære program som «Skal vi danse? Og i avisartikler med fokus på både utenforskap, mobbing og ensomhet. Kim Peder har som sportsjournalist våget å gå utenfor det populistiske og det hverdagslige også for oss som følger norsk idrett tett. Han har vist en egen evne til å lage engasjerende program fra idretter og aktiviteter som har vært usynlige for de fleste. Han har vist en særlig omsorg for bredden i norsk idrett knyttet til både Special Olympics og Paralympisk idrett. Han vant Gullruten for programmet «Verdens vakreste leker» fra Special Olympics i 2019. Kim Peder var også med på å lage programserien «Vitenskapen bak medaljen». Her forteller noen av våre fremste toppidrettsutøvere, i hvert sitt program, om hvordan de har brukt vitenskap for å nå sine mål. Han har også laget serien «Min Idrett», der nærmere femti idretter fikk sine «Tre minutter med berømmelse». Kim Peder Rismyhr begynte i NRK som tilkallingsvikar før han ble fast ansatt–og har med sine egne ideer gjort seg fortjent til heder og ære både i 2019, 2022og i 2023. Han mottok i 2022 Gullruten for «Hodet i klemme» i kategorien beste «Karakterdrevne dokumentarprogram».

Om NIVNIV består av tidligere idrettsledere og andre  fremtredende idrettsvenner med  solid erfaringsgrunnlag på nasjonalt  og internasjonalt nivå. 

Foreningens formål er å vedlikeholde og styrke den personlige kontakten mellom  medlemmene, å holde medlemmene informert om den idrettslige utviklingen hjemme og ute og å arbeide til beste for Norsk idrett. 

NIV har opprettet og driver Norsk Idretts digitale Æresgalleri i samarbeid med NTB. 

NIV deler ut NIVs Ærespris til særlig fortjente norske ledere/trenere. 

NIV deler ut NIVs Sportsjournalistpris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for  utviklingen av sportsjournalistikken innenfor idrettsområdet.

NIV er samarbeidspartner med  Aftenposten ved nominering og utdeling av Aftenpostens Gullmedalje for årets  største norske idrettsbragd.

Hjemmeside: http://idrettsveteraner.com/ 

Hjemmeside Æresgalleriet: www.æresgalleriet.no
Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.