DZT: Tysklands Nasjonale Turistkontor

I over 50 år har Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) markedsført reisemålet Tyskland i utlandet på oppdrag fra den tyske regjeringen. Ved til sammen 27 utenlandskontorer betjenes 40 markeder, alle med mål om å vise frem Tysklands mangfold som turistattraksjon og øke innkommende turisme til landet.
Som paraplyorganisasjon for Ferielandet Tysklands rikholdige tilbud, har DZT en viktig funksjon i den internasjonale markedsføringen. DZT utvikler blant annet en tilbuds- og opplevelsesorientert markedsføring, samler og optimaliserer markedsføringsaktivitetene globalt og har en omfattende virksomhet i vekstmarkeder. Det er etablert et utstrakt samarbeid mellom DZT, turistnæringen i Tyskland, tyske institusjoner i utlandet og partnere fra næringsliv og organisasjoner.
 

  • May 16, 2024

Over 1000 stasjoner skal moderniseres deriblant sentralstasjoner, men også små og mellomstore stasjoner skal renoveres.

  • Apr 23, 2024

Hannover er arrangør av Europas største industrimesse, men har også mye annet å by på. Blant annet kan Hannover er en av verdens grønneste byer og å er en UNESCO City of Music. Ta en tur i en av Hannovers grønne parker, delta på Machseefest eller på musikkfestival.